vrijdag 13 maart 2015

NIET NOG MEER BIESBOSCH, MAAR EEN GEOPARK "BUITENDORDT"!


Volgens enkele recente krantenberichten overweegt de gemeente Dordrecht ook landschappelijk erfgoed van enkele polders te gaan beschermen. De huidige plannen met het Dordtse buitengebied stroken daar echter niet mee. Bovendien verdient een groot deel van het Dordtse polderland een betere bescherming. Een kwalificatie als geopark lijkt daarvoor een geschikt instrument. Dat is overigens primair een aangelegenheid van de samenleving.

Lees meer:

dinsdag 3 maart 2015

Ruud Lammers. Kandidaat Provinciale Staten Nederland Lokaal Zuid-Holland.Mijn naam is Ruud Lammers.

Getrouwd, vader van 2 jonge kinderen.

In het dagelijks leven gemeenteraadslid voor de lokale partij ‘Onafhankelijk Papendrecht’. Op 18 maart doe ik mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ik sta op de lijst van Nederland Lokaal.

Wist u - dat bij de Gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar 29,7 % van de kiezers op een lokale, onafhankelijk partij heeft gestemd?

En dat hiervan een marginaal percentage in de Provinciale Staten is vertegenwoordigd?

Dát moet anders. Vinden wij van Nederland Lokaal.

Door op 18 maart voor ons te kiezen, stelt u ons in staat uw lokale belangen op Provinciaal én Landelijk niveau veel beter te behartigen. Helpt u mee het lokale geluid in de Provincie sterk te maken? Stem 18 maart op Nederland Lokaal.

Van Haagse macht naar Lokale Kracht!


Interview met Ruud Lammers:


Interview met Ruud Lammers kandidaat Provinciale Staten Nederland Lokaal Zuid-Holland


(door A.Koorevaar)


Dordrecht – donderdag 26 februari 2015

Interview met Ruud Lammers, plek 3, lijst nummer 12, Nederland Lokaal

De logische keuze voor inwoners en lokale partijen die verder kijken dan hun gemeentegrens

Wie is Ruud Lammers?

Ik ben 52 jaar, vader van twee lieve nog jonge kinderen, Bram en Sophie, en ik ben sinds 2008 getrouwd met Annemarie. Zij werkt als arbeidsrechtadvocate en is mijn steun en toeverlaat. 
Ik ben sinds 2010 als gemeenteraadslid in Papendrecht actief in de lokale politiek en heb vanaf die tijd veel samengewerkt met WEK DORDRECHT (nu actief als Politiek Podium). Sinds 2014 ben ik actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens Onafhankelijk Papendrecht, met een aantal duo-raadsleden.

Waarom wil je actief worden in de Provincie?

Daar zijn meerdere redenen voor, de belangrijkste daarvan is de volgende. Als je in de lokale politiek actief bent, merk je al snel dat er nogal wat zaken provinciaal worden geregeld, zoals verkeer, vervoer, infrastructuur, groen, milieu-/en veiligheid. Soms loop je in de gemeente letterlijk tegen de grenzen aan van je invloed op bepaalde dossiers, de gemeente gaat er dan niet over. Maar je hebt als volksvertegenwoordiger naar de achterban, de kiezers, verwachtingen gewekt. In 2014 heeft meer dan 30% van de kiezers op lokale partijen gestemd.
Toch zijn lokale partijen niet vertegenwoordigd binnen de Provinciale Staten. Door als lokale partijen in de Provinciale Staten te zijn vertegenwoordigd kun je verwachtingen van de kiezers (veel) beter waarmaken. Dan kan je voor inwoners nog meer betekenen binnen de gemeenten en ook in Drechtstedenverband. De tijd is – meer dan ooit – rijp om ook als lokale partijen invloed te kunnen gaan uitoefenen op provinciaal beleid dat aan de gemeenten wordt opgelegd.  Het gehele interview is te lezen op:
Interview met Ruud Lammers kandidaat Provinciale Staten Nederland Lokaal Zuid-Holland

donderdag 19 februari 2015

Overleg Stichting Het Wantij met Stedin: Paalflats Beekmanstraat uit gevarenzone!
PERSBERICHT WEK DORDRECHT

Dinsdagavond vond er eindelijk overleg plaats van Stichting Het Wantij met  vertegenwoordigers van Stedin, gemeente Dordrecht en het onderzoeksbureau DNVGL (het vroegere KEMA).


Een heel belangrijk pijnpunt van de bewoners van de Beekmanstraat vertegenwoordigd door de Stichting was de keuze van Stedin om de hoogspanningskabels direct onder de flats, onder het voetpad langs het Wantij, te leggen.

Meer op:

maandag 16 februari 2015

Stichting Het Wantij: hoogspanningskabels de Staart uit!Het woongenot op de Staart West staat al jaren steeds meer onder druk; behalve lawaai van de N3, van scheepswerf Hoebee, gevaarlijke brandbare stoffen bij Slurink etc etc is er ook de problematiek van de hoogspanningskabels in de wijk. Het gaat daarbij om kabels in de grond. Stichting Het Wantij pleit er al jaren voor dat de hoogspanningskabels van Tennet van 150kV uit de wijk verdwijnen, maar in plaats van beweging vooruit op dit dossier komen er door de woonwijk en langs de recreatieve en natuurlijke oeverzone nog meer hoogspanningskabels bij. En wel die van 50kV van Stedin.

Kabels en leidingen behoren volgens de Stichting  niet door maar langs de woonwijk gelegd te worden, zoals onder de Merwedestraat of langs de N3.
De elektromagnetische straling van deze hoogspanningskabels kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mogelijk wel 50 gezinnen in de wijk. Vaak zijn mensen onwetend. Er is nooit verteld dat die kabels zo dicht bij hun huizen lopen, maar toch geeft het College die vergunningen af.

Meer op:

WEK DORDRECHT over Ruud Lammers: "Een man met visie en idealen,door en door betrouwbaar"
Papendrechtse gemeenteraadsleden mogen Ruud Lammers dan niet meer pruimen, zijn omgeving loopt met hem weg. "Zijn 'probleem' is dat hij heel direct is en daarmee ongewild aversie oproept."


Diverse artikelen verschenen de afgelopen week in AD De Dordtenaar.

Meer op:

PRIVACY FIRST WINTER UPDATE 2015


  • PRIVACY FIRST WINT RECHTSZAAK TEGEN KENTEKENPARKEREN EN START NATIONALE BEZWAARACTIE
  • KORT GEDING TEGEN BEWAARPLICHT TELECOMGEGEVENS, 18 FEBRUARI AS.
  • PASPOORTPROCES PRIVACY FIRST: NOG STEEDS FINANCIËLE STEUN NODIG!